Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 27 septembrie 2018

4.1 Cu privire la combaterea și eradicarea pestei porcine africane pe teritoriul raionului Ștefan Vodă

4.2 Cu privire la asigurarea ordinii publice, combaterii infracțiunilor și prevenirii consumului abuziv de alcool în raionul Ștefan Vodă

4.3 Cu privire la pregatirea economiei și sferei sociale a raionului Ștefan Vodă pentru activitate în perioada de toamnă-iarna 2018-2019

4.4 Cu privire la mersul executării bugetului raional pe semestrul I al anului 2018

4.5 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.3 din 19.07.2018 „Cu privire la corelarea bugetului raqional pe anul 2018”

4.6 Сu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2018

4.7 Cu privire la aprobarea Actului aditional la Acordul de Finantare

4.8 Cu privire la reorganizarea IP LT „Maria Bieșu” din s. Volintiri

4.9 Cu privire la deschiderea cu titlul de excepție a unei singure clase X-a de liceu în IP LT „B.P.Hașdeu” din s. Olănești

4.10 Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2018-2019

4.11 Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere

4.12 Cu privire la (numirea) prelungirea raporturilor de serviciu

4.13 Cu privire la numirea în funcția de director al ÎM Centrul stomatologie raional Ștefan Vodă

4.14 Cu privire la demisia dnei T. Cuclenco din funcția de administrator al IP Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă

4.15 Cu privire la aprobarea planului de amenajare a teritoriului raionului Ștefan Vodă

4.16 Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte și filialele acestora, pentru anul de studii 2018-2019

4.17 Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor și persoanelor defavorizate

4.18 Cu privire la reorganizarea Centrului pentru copii în situații de risc și Centrului de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități

4.19 Cu privire la modificarea deciziei nr. 8.10 din 28.11.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciu social de sprijin pentru familiile cu copii

4.20 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

4.21 Cu privire la casarea unui mijloc de transport

4.22 Cu privire la organizare și desfășurarea încorporării în rândurle Forțelor Armate

4.23 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.14 din 17 mai 2018 cu privire la acordul primirii în proprietate publică a unui bun imobil

4.24 Cu privire la transmiterea în folosință a unui bun

4.25 Cu privire la fondarea filialei școlii de arte „M. Bieșu” din s. Cioburciu

Recommended Posts