Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 21.12.2023

Decizia nr.10/1 din 21.12.2023 ,,Cu privire la modul de executare a bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2023″

Decizia nr.10/2 din 21.12.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023”

Decizia nr.10/3 din 21.12.2023 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024 în prima lectură”

Decizia nr.10/4 din 21.12.2023 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024 în a doua lectură”

Decizia nr.10/5 din 21.12.2023 ,,Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietate publică a unor bunuri materiale”

Decizia nr.10/6 din 21.12.2023 ,,Cu privire la lichidarea Direcției generale asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă”

Decizia nr.10/7 din 21.12.2023 ,,Cu privire la organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul ŞtefanVodă a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2008″

Decizia nr.10/8 din 21.12.2023 ,,Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru funcţiile publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional Ştefan Vodă”

Decizia nr.10/9 din 21.12.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/10 din 02 aprilie 2021 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe din raionul Ștefan Vodă”

Decizia nr.10/10 din 21.12.2023 ,,Cu privire la aprobarea modificărilor în componența nominală a Consiliilor de administrare ale instituțiilor medico sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă”

Decizia nr.10/11. din 21.12.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/3 din 28 noiembrie 2023 cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ștefan Vodă”

Decizia nr.10.12 din 21.12.2023 ,,Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2024″

Decizia nr.10/13 din 21.12.2023 ,,Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă”

Decizia nr.10/14 din 21.12.2023 ,,Cu privire la acordarea premiului anual conducătorilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru rezultatele activității în anul 2023″

Decizia nr.10/15 din 21.12.2023 ,,Cu privire la abrogarea unor decizii”

Decizia nr.10/16 din 21.12.2023 ,,Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu”

Recommended Posts