Proiectele de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 05.04.2024

Aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă prezintă pentru consultări publice proiectele de decizie care urmează a fi examinate la ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă pentru data de 05 aprilie 2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a Școlii de Arte „Maria Bieșu” din or.Ștefan Vodă. Propunerile referitor la proiectele de decizie supuse consultărilor publice […]

Citeste mai departe

Proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 23.01.2024

Aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă prezintă pentru consultări publice proiectele de decizie care urmează a fi examinate la ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă pentru data de 23 ianuarie 2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or.Ștefan Vodă. Propunerile referitor la proiectele de decizie supuse consultărilor […]

Citeste mai departe

Proiectele de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 21.12.2023

Aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă prezintă pentru consultări publice proiectele de decizie care urmează a fi examinate la ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă pentru data de 21 decembrie 2023, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or.Ștefan Vodă. Propunerile referitor la proiectele de decizie supuse […]

Citeste mai departe

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie ,,Cu pivire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024

Direcţia finanţe Ștefan Vodă aduce la cunoștință părților interesate despre inițierea elaborării proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024″. Proiectul de decizie urmează a fi elaborat în temeiul art.43, alin.1 litera b) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legii RM privind finanţele publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale […]

Citeste mai departe

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024

Citeste mai departe