Veşnica pomenire pentru acela vrednic a fi pomenit de neamul său în vecii vecilor

...Pentru cea din urmă oară porţile cetăţii se deschideau înaintea acelui care luptase bărbăteşte cea mai grea din luptele sale…
În ziua de 2 iulie 1504 la Suceava, în desăvârşita pace măreaţă ce se boltea asupra întregii ţări pe stâlpii puternici ai biruinţelor sale s-a stins Ştefan-Vodă cel Mare…
Din turnul de strajă deasupra porţii clopotele prindeau a vui de jale. Veşnica pomenire se cerea pentru acela care se făcuse vrednic a fi pomenit de neamul său în vecii vecilor….
Astăzi, 02 iulie 2024, oamenii de bună credință, urmașii lui Ștefan Vodă: demnitari, funcționari publici, fețe bisericești, reprezentanți ai serviciilor desconcentrate; locuitori și oaspeți ai raionului, după serviciul divin la biserica cu hramul Binecredinciosului Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Ștefan Vodă care în această zi își sărbătorește Hramul, au venit să i se închine Voievodului la monumentul din piața publică din centrul raional.
Cu mesaje de cinstire a memoriei Domnitorului – figură, devenită încă în viață legendară, au venit: dna Olga Luchian, președintele raionului; dl Vladislav Cociu, primarul or.Ștefan Vodă; dl Nicolae Tudoreanu, primarul s.Feștelița; dl Valeriu Tabunșcic, primarul s.Căplani; dl Vadim Dimitrenco, Parohul bisericii cu hramul Binecredinciosului Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Ștefan Vodă și oaspetele de onoare, dna Monica Babuc, directorul Institutului Cultural Român ,,Mihai Eminescu” din Chișinău.
Soborul de preoți al protopopiatului Ștefan Vodă din cadrul Episcopiei Bisericilor de Sud a oficiat slujba de pomenire a Domnitorului.
După depunere de flori, toți cei prezenți au vizionat expoziția de lucrări ale tinerilor din clasele cu profil de arte de la Liceul Teoretic „Grigore Grigoriu” de pe lângă mănăstirea „Sfintele Femei Mironosițe Marta și Maria” din satul Hagimus, raionul Căușeni, (profesoară Efrosinia Mocan) și, cu ajutorul echipei de voluntari ,,OameniiV” s-au simțit în epoca lui Ștefan Vodă.
…La ceas sublim al înălţării, chemat de glasul răsunător al clopotului nemuririi, umbra măreaţă a lui Ştefan cel Mare a coborât în sufletul poporului său…

Recommended Posts