Start Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală și în vederea inițierii etapei de planificare și programare în domeniul dezvoltării regionale și locale, începând cu data de 01 iulie 2024, s-a dat startul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare regională și locală în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Scopul Concursului de proiecte este de a susține dezvoltarea socio-economică a regiunilor de dezvoltare și a localităților, orientată spre îmbunătățirea calității condițiilor de trai a cetățenilor Republicii Moldova.

Concursul pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor pentru dezvoltarea regională va fi organizat în baza Anexei nr. 2 al Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 152/2022. Acest apel competitiv de proiecte va fi organizat în baza Ghidului de aplicare la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, aprobată prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr. 7/24 din 21.06.2024:

Ghid_de_aplicare_a_proiectelor_de_dezvoltare_regionala.docx

Aplicanții eligibili pentru participarea la Concursul pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare regională, sunt autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II, care pot depune proiecte de finanțare pentru următoarele măsuri:

Măsura 1.1. Valorificarea infrastructurilor de afaceri

Măsura 1.3. Sporirea atractivității turistice

Măsura 2.3. Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice

Măsura 3.1. Aprovizionare cu apă și sanitație

Proiectele pot fi finanțate cu până la 60 de milioane de lei, în funcție de măsură și domeniul de intervenție.

Înscrierea la concurs se realizează prin depunerea la distanță în format electronic.

Proiectele de dezvoltare regională pentru participare la Concurs vor fi depuse electronic în termen de 30 zile de la data de lansare a Concursului (termen limită: 30 iulie 2024, ora 17.00), iar dosarele cu Cererile de finanțare pentru participare la Concurs vor fi depuse în termen de 90 de zile calendaristice de la data aprobării Raportului de evaluare a Notelor  Conceptuale.

Înscrierea la concurs la distanță, respectând termenii menționați supra, se efectuează în regim on-line, pe platforma Sistemului Informațional de Gestionare a Proiectelor de Dezvoltare Regională și Locală, la care vor fi accesibile și instrucțiunile necesare pentru aplicanți: https://mrdp.midr.gov.md/.

Dosarele depuse după expirarea termenului stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare.

 

Recommended Posts