Deciziile adoptate la ședința Consiliului raional din data de 05.04.2024

Decizie 2/1 din 05 aprilie 2024 Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2023

Decizie 2/2 din 05 aprilie 2024 Cu privire la reeșalonarea datoriei pe împrumutul recreditat în cadrul Proiectului Energetic II, suplimentar

Decizie 2/3 din 05 aprilie 2024 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 10/4 din 21.12.2023 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2024”

Anexe la Decizie 2/3 din 05 aprilie 2024 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 10/4 din 21.12.2023 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2024”

Decizie 2/4 din 05 aprilie 2024 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2024

Decizie 2/5 din 05 aprilie 2024 Cu privire la aprobarea Regulamentului de susținere a elevilor capabili de performanțe din instituțiile de învățământ secundar, ciclul I, II și extrașcolar al raionului Ștefan Vodă

Decizie 2/6 din 05 aprilie 2024 Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2024

Decizie 2/7 din 05 aprilie 2024 Cu privire la aprobarea statelor de personal și Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției generale educație Ștefan Vodă

Decizie 2/8 din 05 aprilie 2024 Cu privire la darea în locațiune a unor spații Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică

Decizie 2/9 din 05 aprilie 2024 Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidare al Direcției generale asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă

Decizie 2/10 din 05 aprilie 2024 Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Ștefan Vodă

Decizie 2/11 din 05 aprilie 2024 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova și în serviciul civil (de alternativă), primăvara-vara 2024 a recrutaților născuți în anii 1997-2006/ I jumătate/

Decizie 2/12 din 05 aprilie 2024 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă, situate în satul Marianca de Jos

Decizie 2/13 din 05 aprilie 2024 Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Ștefan Vodă la situația 01.01.2024

Decizie 2/15 din 05 aprilie 2024 Cu privire la numirea în funcția de șef al direcției cultură, tineret, sport și turism

Decizie 2/16 din 05 aprilie 2024 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

Decizie 2/17 din 05 aprilie 2024 Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unui mijloc de transport 

Decizie 2/18 din 05 aprilie 2024 Cu privire la instituirea comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în traficul raional Ștefan Vodă

Decizie 2/19 din 05 aprilie 2024 Cu privire la asocierea în parteneriat cu administrația locală din comuna Purcari în vederea implementării unui proiect în cadrul Programului Național “Satul European” , ediția II, 2023

Decizie 2/20 din 05 aprilie 2024 Cu privire la efectuarea unor achitări financiare

Decizie 2/21 din 05 aprilie 2024 Cu privire la constituirea Consiliului de administrație al Instituției Publice “Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă“

Decizie 2/22 din 05 aprilie 2024 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/3 din 28 noiembrie 2023 cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizie 2/23 din 05 aprilie 2024 Cu privire la stabilirea hotarului Unității administrativ teritoriale ale satului Căplani 

Decizie 2/24 din 05 aprilie 2024 Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale din proprietatea publică a Consiliului raional Ștefan Vodă în proprietatea statului, Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică

Decizie 2/25 din 05 aprilie 2024 Cu privire la transmiterea bunurilor materiale Agenției Teritoriale de Asistență Socială Sud-Est

Decizie 2/26 din 05 aprilie 2024 Cu privire la asigurarea interimatului funcției de secretar al Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizie 2/27 din 05 aprilie 2024 Cu privire la încheierea Acordului de Colaborare între Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, România

 

Recommended Posts