Deciziile adoptate la ședința extraordinară a Consiliului raional din 23.01.2024

Decizia nr.1/1 din 23.01.2024 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 10/4 din 21.12.2023 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2024”

Decizia nr.1/2 din 23.01.2024 ,,Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2024″

Decizia nr.1/3 din 23.01.2024 ,,Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2024″

Decizia nr.1/4 din 23.01.2024 ,,Cu privire la aprobarea statelor de personal, premiului anual și salariilor de funcție ale angajaților instituțiilor medico-sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă, pentru anul 2024″

Decizia nr.1/5 din 23.01.2024 ,,Cu privire la încetarea raporturilor de muncă cu în calitate de șefă a direcției generale asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă”

Decizia nr.1/6 din 23.01.2024 ,,Cu privire la constatarea încetării de drept a raporturilor de muncă în calitate de șefă interimară a direcției generale educație a raionului Ștefan Vodă”

Decizia nr.1/7 din 23.01.2024 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/14 din 30.09.2021 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a transmite unele drumuri publice locale în proprietatea statului”

Decizia nr.1/8 din 23.01.2024 ,,Cu privire la acordul de dare în locațiune a unor spații, proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă”

Decizia nr.1/9 din 23.01.2024 ,,Cu privire la modificarea deciiziei Consiliului raional nr.2/7 din 30.03.2023 Cu privire la instituirea Comisiei teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2024″

Decizia nr.1/10 din 23.01.2024 ,,Cu privirel la aderarea raionului Ștefan Vodă ca membru la Euroregiunea Siret Prut Nistru și Asociația Europregiunea Siret prut Nistru”

Recommended Posts