Aparatul președintelui raionului

Adresa: str.Libertății nr.1, or.Ștefan Vodă, MD-4201

Adresa electronică: aparatcrsv1@rambler.ru

Telefon anticamera: 0(242) 2-20-58

Secretar – Tulumari Alexandra

Nr.birou Funcția Numele, prenumele Numărul de telefon
serviciu mobil
301 Președintele raionului Maxim Vasile 2-26-50 069143929
301 Vicepreședintele raionului Baligari Vladimir 2-27-50 069209501
314 Vicepreședintele raionului Barbei Valentina 2-20-59 069508735
302/1 Secretarul Consiliului raional Țurcan Ion 2-20-57 078099220
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
302/2 Șef Muntean Aliona 2-20-15 069183099
309 Specialist principal Ganea Marina 2-37-33 060668926
310 Specialist superior 2-26-60
Serviciul protocol și relații cu publicul
309 Șef Banari Lia 2-43-17 079561541
305 Specialist principal Dimitrenco Viorica 2-20-18 067438886
Serviciul contabilitate
307 Contabil-șef Carai Liudmila 2-23-98 060229720
307 Contabil principal Vremere Elizaveta 2-23-98
307 Contabil superior 2-23-98
35 Contabil Coroi Andrei 2-23-98
 Arhitectul-șef
37 Arhitect-șef Roșca Maia 2-35-42
Serviciul arhivă
IASV Șef Matveev Lidia 2-43-93 069675499
IASV Specialist principal Prutean Svetlana 2-43-93 069860432
313 Specialist principal domeniu resurse umane Ciobanu Eugeniu 2-30-51 069761022
Specialist principal domeniu juridic
308 Secretar administrativ superior Pușcă Natalia 2-34-10 069308264
Serviciul de deservire a clădirilor Consiliului raional 
410 Șef Coșciug Valentin 069728909