Ziua Funcționarului Public – marcată într-un mod deosebit!

Câte nu-s de scris pe lume! Câte drame mişcătoare
Nu se pierd nepovestite, în năprasnica vâltoare
A torentelor vieţii! Câţi eroi, lipsiţi de slavă,
Nu dispar în lupta asta nesfârşită şi grozavă!
Şi, sub vijelia soartei, câte inimi asuprite,
Câţi martiri pe cari vremea şi uitarea îi înghite!

Ştii tu încă ce-i viaţa? Ai avut tu când pătrunde,
Nu problemele ei vaste, încâlcite şi profunde,
Dar un tremurat de suflet, licărirea ta de-o clipă,
Când atâtea-ţi schimbă vremea c-o bătaie de aripă,
În vertiginosul haos de privelişti, ce te-nşală,
Sub imensa şi eterna armonie generală?…

 

…Cu aceste versuri ale lui Alexandru Vlahuță, pline de sens a început festivitatea ,,Diriguitori din vremi în vremi” cu ocazia Zilei Funcționarului Public, organizată de către Consiliul raional ȘtefanVodă în parteneriat cu primăria s.Căplani.

Evenimentul dedicat oamenilor care contribuie la buna funcționare a societății, realizează cel mai important obiectiv – asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetăţenilor, care prin  profesionalism  și devotament  promovează politicile statului, implementează proiecte de investiții și programe specific, s-a decis a fi desfășurat dincolo de sala sombră și fastuozitatea impusă.

Funcționarii publici, angajați ai autorităților locale de nivelul I și II, au fost invitați ,,La Porțile Raiului” (s.Căplani) ca să simtă armonia naturii și a omului, pentru a prelua bunele practice, a face schimb de experiențe, a socializa. Astfel, încurajându-se coeziunea și spiritul de echipă.

Menționăm faptul că toate evenimentele desfășurate în diferite locații ale raionului, în anul curent sub egida Conduceri raionului, a Consiliului raional și, bineânțeles, în colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul I, au loc în cadrul anulului aniversar pentru raionul Ștefan Vodă, a celor 60 ani de la fondare.

Iar Ziua Funcționarului Public mai purtând o semnificație/conotație, nu în zădar s-a ales de a fi sărbătorită anume ,,La Porțile Raiului”, unde toți acei prezenți imaginar au transferați în vremurile lui Ștefan ce Mare, deoarece pe 2 iulie marcăm 520 ani de la trecerea la cele veșnice a voievodului, rămas în istorie drept un iscusit conducător/diriguitor al țării și care ne este călăuză în tot și în toate…

Așadar, vorbind în limbajul lui Vodă Ștefan, boierii și diriguitorii raionului, s-au adunat pentru a celebra dedicarea, devotamentul și priceperea în slujba raionului și a Moldovei. Căci, fiecare funcționar, prin truda sa, contribuie la prosperitatea comunității, vând onoarea de a sluji sub stindardul neînfricat al Moldovei!

Din vremi în vremi, diriguitori ai țării, de la logăfăți, vistiernici, dvornici, spătari, postelnici, păharnici și până azi – numiți funcționari publici, alături de castelani și pârcălabi, azi conducători ai raionului și primari, profesioniști în domeniul lor, au depus și depun trudă întru binele comunității, își dezvoltă și îmbunătățesc constant nivelul de competențe.

Nu pentru lauri, nici pentru favor slujesc acest popor cu demnitate funcționarii publici, fiind încadrați începând de la cea mai mică primărie sau o subdiviziune și până la o funcție publică cu cel mai înalt statut în stat. Cert este faptul că de fiecare depinde nivelul și calitatea muncii, gradul de satisfacție al cetățenilor, prezentul și viitorul nostru.

Recunoaștere și recunoștință pentru munca grea și concentrarea în slujba comunității a fost adusă din partea predintei raionului, Olga Luchian.

Alături de funcționarii publici la eveniment au fost prezenți și primarii localitățor, în numele cărora cu mesaj de felicitare a venit dna Ludmila Zagoreț, primarița com.Răscăieți.

Sărbătoarea a continuat cu spectacolul muzical susținut de impecabilele voci ale: Anei Lutenco, Adelinei Zagoreț și Daria Cauș elevele Școlii de Arte din s.Olănești (clasa profesorului Eugeniu Pahomov) și Dorel Cociu, directorul Casei de Cultură din s.Carahasani.

Și artiștii amatori de la Casa de Cultură Căplani au venit cu prezentare artistică. L-au readus în scenă pe Ștefan cel Mare, inspirând o legătură mai profundă și emoțională cu trecutul nostru istoric, contribuind la aprecierea și păstrarea memoriei unei figuri istorice importante precum domnuitorul, reamintind publicului că ,,Moldova e a urmașilor urmașilor noștri!”. Acesta venind ca un îndemn de a ne păstra unitate și hotărârea în fața provocărilor, iat Moldova noastră să rămână puternică și neînfricată, precum a format-o, a visat-o și și-a dorit-o Ștefan cel Mare.

Recommended Posts