Deciziile Consiliului Raional

Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 15 noiembrie 2018

5.1 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.3 din 19.07.2018 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2018”

5.2 Cu privire la numirea în funcție de director al IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă

5.3 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.6 din 02.02.2012 privind constituirea consiliului de administrație al IP IASV

5.4 Cu privire la organizarea și efectuarea evidenței militare a tinerilor cu anul nașterii 2003

5.5 Cu privire la propunerea candidaților din partea CR Ștefan Vodă în componența Consiliului electoral al circumscripției de nivelul doi

5.6 Cu privire la demisia dlui Iurie Deriughin din funcția de șef al Serviciului relații funciare și cadastru