Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 1 martie 2018

 

1.1 Cu privire la activiitatea unor servicii publice din subordinea Consiliului raional pentru perioada anului 2017

1.2 Cu privire al executarea bugetului raional pentru an

1.3 Cu privire la modificarea deciziei 7.5 din 14.12.2017 „Cu privie la aprobare bugetului raional pe anul 2015 februarie

1.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2018

1.5 Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018

1.6 Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ștefan vodă pentru anul 2018

1.7 Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare și gradelor de calificare unor funcționari publici

1.8 Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP Centrul de sănătate Olănești

1.9 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP pentru anul 2018

1.10 Cu privire la permiterea cumulării de funcții personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Ștefan Vodă

1.11 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate

1.12 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

1.13 Cu privire la aprobareaPlanului anticorupție al Consiliului raional pentru anii 2018-2020

1.14 Cu privire la aprobarea Codului de conduită a funcționarului public și altor angajați din cadrul Consiliului raional

1.15 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.12 din 02.03.2017 cu privire la aprobarea regulamentului DASPF

1.16 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.19 din 20.05.2014 cu privire la instituirea festivalului-concurs „Pe urmele Primadonei Maria Bieșu”

1.17 Cu privire la modificarea deciziei nr. 5.14 din 11.12.2014 cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui mijloc de transport

1.18 Cu privire la modificarea deciziei nr. 5.2 din 03.07.2015 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate”

1.19 Cu privire la primirea în proprietate publică a unui bun imobil

1.20 Cu privire la stabilirea premiului anual

1.21 Cu privire la inițierea și implemntarea unui proiect

Recommended Posts