Proiectele de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 05.04.2024

Aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă prezintă pentru consultări publice proiectele de decizie care urmează a fi examinate la ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă pentru data de 05 aprilie 2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a Școlii de Arte „Maria Bieșu” din or.Ștefan Vodă.

Propunerile referitor la proiectele de decizie supuse consultărilor publice le puteți expedia până la data de 04 aprilie 2024, ora 09:00, la adresa de email: dapstvoda@gmail.com

Părțile interesate sunt așteptate cu propuneri și sugestii cu privire la proiectele de decizii: 

Proiectul deciziei nr.2/1 din 05.04.2024 ,,Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2023″

Proiectul deciziei nr.2/2 din 05.04.2024 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 10/4 din 21.12.2023 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2024”

Proiectul deciziei nr.2/4 din 05.04.2024 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de susținere a elevilor capabili de performanțe din instituțiile de învățământ secundar, ciclul I, II și extrașcolar al raionului Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.2/5 din 05.04.2024 ,,Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2024″

Proiectul deciziei nr.2/6 din 05.04.2024 ,,Cu privire la aprobarea statelor de personal și Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției generale educație Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.2/7 din 05.04.2024 ,,Cu privire la darea în locațiune a unor spații Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică”

Proiectul deciziei nr.2/8 din 05.04.2024 ,,Cu privire la aprobarea bilanțului de lichidare al Direcției generale asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.2/9 din 05.04.2024 ,,Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.2/10 din 05.04.2024 ,,Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), primăvara-vara 2024 a recruţilor născuţi în anii 1997-2006 /I jumătate/”

Proiectul deciziei nr.2/11 din 05.04.2024 ,Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă, situate în satul Marianca de Jos”

Proiectul decizie nr.2/12 din 05.04.2024 ,,Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Ștefan Vodă la situația din 01.01.2024″

Proiectul deciziei nr.2/13 din 05.04.2024 ,,Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.2/14 din 05.04.2024 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă, proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.2/15 din 05.04.2024 ,,Cu privire la numirea în funcția de șef al direcției cultură, tineret, sport și turism”

Proiectul deciziei nr.2/16 din 05.04.2024 ,,Cu privire la casarea unor mijloace fixe”

Proiectul deciziei nr.2/17 din 05.04.2024 ,,Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitaţie publică a unui mijloc de transport”

Proiectul deciziei nr.2/18 din 05.04.2024 ,,Cu privire la instituirea comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în traficul raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.2/19 din 05.04.2024 ,,Cu privire la asocierea în parteneriat cu administrația publică locală din comuna Purcari în vederea implementării unui proiect în cadrul Programului Național “Satul European”, ediția II, 2023″

Proiectul deciziei nr.2/20 din 05.04.2024 ,,Cu privire la efectuarea unor achitări financiare”

Proiectul deciziie nr.2/21 din 05.04.2024 ,, Cu privire la constituirea Consiliului de administraţie al Instituţiei Publice ,,Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.2/22 din 05.04.2024 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/3 din 28 noiembrie 2023 cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.2/23 din 05.04.2024 ,,Cu privire la stabilirea hotarului Unității administrativ teritoriale ale satului Căplani”

Proiectul deciziei nr.2/24 din 05.04.2024 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale din proprietatea publică a Consiliului raional Ștefan Vodă în proprietatea statului, Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică”

Proiectul deciziei nr.2/25 din 05.04.2024 ,,Cu privire la transmiterea prin contract de comodat a unor bunuri materiale Agenției Teritoriale de Asistență Socială”

Proiectul deciziei nr.2/26 din 05.04.2024 ,,Cu privire la asigurarea interimatului funcției de secretar al Consiliului raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.2/27 din 05.04.2024 ,,Cu privire la încheierea Acordului de Colaborare între Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, România”

 

Recommended Posts