Diversitatea și egalitatea etniilor în comunitatea raionului Ștefan Vodă – subiectul discuțiilor cu șeful Agenției Relații Interetnice, Nicolae Rădița

La 21 martie curent, a avut loc ședința de lucru în teritoriu a directorului general adjunct al Agenției Relații Interetnice, Nicolae Rădița cu reprezentanții autorității publice locale de nivelul I, nivelul II și reprezentanții serviciilor desconcentrate din raion. Cu un cuvânt de salut a început discuția președinta raionului Ștefan Vodă, Olga Luchian și șeful-adjunct al Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, Radu Bîrnă.

În cadrul discuțiilor s-a reiterat importanța relaţiilor interetnice stabile, armonioase și pașnice, bazate pe egalitate, recunoșterea diversității incluzive, facilitarea dialogului intercultural, consolidarea identității civice față de statul Republica Moldova cu respectarea deplină a drepturilor tuturor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Suplimentar au fost abordate problemele întâlnite în relațiile interetnice cu propunerea soluționării operative a acestora.

Este de menționat faptul că în raionul Ștefan Vodă dispunem de următoarele etnii :

  • Moldoveni/români – 65880 locuitori sau 93,32%;
  • Ucraineni – 2182 locuitori sau 3,09%;
  • Ruși – 1918 locuitori sau 2,72%;
  • Romi -219 locuitori sau 0,31%;
  • Gagauzi – 145 locuitori sau 0,21%;
  • Bulgari -64 locuitori sau 0,08%;
  • Alții – 186 locuitori sau 0,27%.

(Informație BNS conform Recensămîntului populației și al locuințelor din 2014)

 

 

Recommended Posts