Deciziile adoptate la ședința din 25 februarie 2016

1.1. Cu privire la activitatea unor servicii publice din subordinea Consiliului raional

1.2 Cu privire la aprobarea statelor de personal  ale  IMSP din cadrul raionului

1.3 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

1.4 Cu privire la executarea bugetului pe a. 2015

1.5. Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/4 din 09.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016

1.6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din  Fondul de rezervă al bugetului raional pentru anii 2015-2016¦

1.7. Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere  drumurilor publice locale pentru anul 2016

1.8 Cu prvire la transmiterea unor bunuri proprietate publică

1.9  Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional „Businessmanul anului

1.10 Cu privire la modicficarea regulamentului centrului comunitar de asistență socială din s.  Talmaza

1.11 Cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei raionului pentru protecția  copilului aflat în dificultate

1.12 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova

1.13 Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului  administrativ al ÎM Centrul stomatologic Ștefan Vodă

1.14 Cu privire la sabilirea treptelor  de salarizare și gradelor de calificare unor funcționari publici

1.15 Cu privire la exercitarea interimatului funcției publice de conducere

1.16 Cu privire la abrogarea deciziei

1.17 Cu privire la împuternicirea președintelui raionului Ștefan Vodă

1.18 Cu privire la acordul Consiliului raional de a primi în proprietate  publică autobuse destinate transportului de elevi 

1.19 Cu privire la stabilirea  indemnizașiei de participare a consilierilor raionali la ședințele Consiliului raional

1.20 Cu privire la inițierea  parteneriatului public privat

Recommended Posts