Deciziile Consiliului Raional

Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 26 mai 2016

Cu-privire-la-modificarea-deciziei-nr.7.4-din-09.12.2015
Cu-privire-la-modificarea-deciziei-nr.-1.7-din-25.02.2016
Cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiare-din-fondul-de-rezervă
Cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-raionului-pentru-anii-2016-2021
Cu-privire-la-organizarea-şi-desfăşurarea-odihnei-copiilor
Cu-privire-la-deschiderea-şi-modificarea-unor-rute-de-transort-suburbane
Cu-privire-la-modificarea-deciziei-nr.-5.2-din-03-iulie-2015
Cu-privire-la-transmiterea-în-administrare-a-unui-imobil
Cu-privire-la-casarea-literaturii-
Cu-privire-la-asigurarea-transparenţei-