Rapoarte

Rapoarte de activitate a direcțiilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional pentru anul 2016

Raportul-președintelui-raionului-dlui-Nicolae-Molozea

IP Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă

Centrul medicilor de familie Antonești

Centrul de sănătate Talmaza

Centrul de sănătate Ștefan Vodă

Centrul de sănătate Olănești

Serviciului relaţii funciare şi cadastru

IM Centrul Stomatologic raional Ștefan Vodăraport-de-activitate-IMSP-SR-Stefan-Voda-2016

Centrul de sănătate Crocmaz

Direcţia finanţe

Direcția economie și atragerea investițiilor

Direcția construcții, gospodăria comunală și drumuri

Direcția asistență socială și protecția familiei

Direcția generală educație

Direcția cultură, tineret, sport și turism

Direcția agricultură și alimentație