Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința ordinară din 12 iunie 2020

3.1 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.3 din 08.05.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2020”

3.2 Cu privire la alocara mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2020

3.3. Cu privire la acordul de instituire a regimului de Arie Naturală Protejată de importanță națională Parcul Național „Nistrul de Jos”

3.4 Cu privire la instituirea Comisiei privind organizarea tansportului rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic, a raionului Ștefan Vodă

3.5 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului în raionul Ștefan Vodă pentru anii 2020-2025 

3.6 Cu privire la situația domeniului agrar din cadrul raionului Ștefan Vodă

3.8 Cu privire la activitatea IP Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă pe perioada 01.05.2019-01.06.2020

3.9 Cu privire la rezilierea contractului de comodat încheiat cu Direcția raională sanitar-veterinară și pentru siguranța produselor de origine animală din raionul Ștefan Vodă

3.10 Cu privire la rezilierea contractului de comodat încheiat cu Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă

3.11 Cu privire la transmiterea unor bunur proprietatea publică Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

3.12 Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică unității administrativ-teritoriale din s. Tudora

3.13 Cu privire la activitatea IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă pentru perioada 01.01.2019-01.06.2020

3.14 Cu privire la situația epidemiologică (COVID- 19) și măsurile de prevenire a râspândirii maladiei în raionul Ștefan Vodă

3.16 Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport

3.17 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele bunuri din proprietatea publică a statului

3.18 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de judecată

 

Notă: deciziile nr. 3.7 și nr. 3.15  au fost retrase din ordinea de zi a ședinței Consiliului raional

 

 

 

Recommended Posts