Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional din 12 iunie 2020

3.1 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.3 din 08.05.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2020”

 

3.3. Cu privire la acordul de instituire a regimului de Arie Naturală Protejată de importanța națională Parcul National „ Nistrul de Jos”

3.4 Cu privire la instituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic, a raionului Ștefan Vodăteritorial de control al cancerului în raionul Ștefan Vodă pentru anii 2020-2025

3.5 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului în raionul Ștefan Vodă pentru anii 2020-2025

3.6 Cu privire la situația domeniului agrar din cadrul raionului Ștefan Vodă

3.7 Cu privire la reorganizarea Direcției agricultură și alimentație

3.8 Cu privire la activitatea IP Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă pe perioada 01.05.2019-01.06.2020

IP IASV raport de activitate 01.05.2019 - 01.06.2020

3.9 Cu privire la rezilierea contractului de comodat încheiat cu Direcția raională sanitar-veterinară și pentru siguranța producției de origine animală din raionul Ștefan Vodă

3.10 Cu privire la rezilierea contractului de comodat încheiat cu Inspectoratul de poliție Ștefan Vodă

3.11 Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică ANSA

3.12 Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică unității administrativ-teritoriale din s. Tudora

3.13 Cu privire la activitatea IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă pentru perioada 01.01.2019-2020

Raport de activitate a IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă pe anul 2019

3.14 Cu privire la situația epidemiologică (COVID- 19) și măsurile de prevenire a răspândirii maladiei în raionul Ștefan Vodă

 

Recommended Posts