Proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional din 18 noiembrie 2021 prezentate pentru consultări publice

Proiectul deciziei nr. 7/1 din 18.11.2021 Cu privire  la modificarea deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.1/1 din 21.01.2021 ”Cu privire la corelarea bugetului raional  pe anul  2021”

Proiectul deciziei nr. 7/2 din 18.11.2021 Cu privire la numirea în funcţie 

Proiectul deciziei nr. 7/3 din 18.11.2021 Cu privire la aprobarea actelor lucrărilor cadastrale de delimitare a unor terenuri proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă

Proiectul deciziei 7/4 din 18.11.2021 Cu privire la examinarea Raportului privind rezultatele misiunii de inspecție asupra modului de aplicare corectă și unitară a legilor și actelor normative care reglementează acordarea ajutorului social

Proiectul deciziei 7/5 din 18.11.2021 Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare 

Proiectul deciziei 7/6 din 18.11.2021 Cu privire la expunerea pentru licitație publică a unui mijloc de transport

Proiectul deciziei 7/7 din 18.11.2021 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2022

Proiectul deciziei 7/8 din 18.11.2021 Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă

Recommended Posts