Proiectele de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 21.12.2023

Aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă prezintă pentru consultări publice proiectele de decizie care urmează a fi examinate la ședința ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă pentru data de 21 decembrie 2023, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or.Ștefan Vodă.

Propunerile referitor la proiectele de decizie supuse consultărilor publice le puteți expedia până la data de 19 decembrie 2023, ora 09:00, la adresa de email: dapstvoda@gmail.com

Părțile interesate sunt așteptate cu propuneri și sugestii cu privire la proiectele de decizii: 

Proiectul decizie nr.10/1 din 21.12.2023 ,,Cu privire la modul de executare a bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2023″

Proiectul deciziei nr.10/2 din 21/12.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023”

Proiectul deciziei nr.10/3 din 21.12.2023 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024 în prima lectură”

Proiectul deciziei nr.10/4 din 21.12.2023 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024 în a doua lectură”

Proiectul deciziei nr.10/5 din 21.12.2023 ,,Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietate publică a unor bunuri materiale”

Proiectul deciziei nr.10/6 din 21.12.2023 ,,Cu privire la lichidarea Direcției generale asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.10/7 din 21.12.2023 ,Cu privire la organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul ŞtefanVodă a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2008″

Proiectul deciziei nr.10/8 din 21.12.2023 ,,Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru funcţiile publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional Ştefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.10/9 din 21.12.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/10 din 02 aprilie 2021 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe din raionul Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.10/10 din 21.12.2023 ,,Cu privire la aprobarea modificărilor în componența nominală a Consiliilor de administrare ale instituțiilor medico sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.10/11 din 21.12.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/3 din 28 noiembrie 2023 cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.10/12 din 21.12.2023 ,,Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2024″

Proiectul deciziei nr.10/13 din 21.12.2023 ,Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.10/14 din 21.12.2023 ,,Cu privire la acordarea premiului anual conducătorilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru rezultatele activității în anul 2023″

Proiectul deciziei nr.10/15 din 21.12.2023 ,,Cu privire la abrogarea unor decizii”

Recommended Posts