Proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 23.01.2024

Aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă prezintă pentru consultări publice proiectele de decizie care urmează a fi examinate la ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă pentru data de 23 ianuarie 2024, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or.Ștefan Vodă.

Propunerile referitor la proiectele de decizie supuse consultărilor publice le puteți expedia până la data de 22 ianuarie 2024, ora 09:00, la adresa de email: dapstvoda@gmail.com

Părțile interesate sunt așteptate cu propuneri și sugestii cu privire la proiectele de decizii: 

Proiectul deciziei nr.1/1 din 23.01.2024 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 10/4 din 21.12.2023 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2024”

Proiectul deciziei nr.1/2 din 23.01.2024 ,Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2024″

Proiectul deciziei nr.1/3 din 23.01.2024 ,,Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2024″

Proiectul deciziei nr.1/4 din 23.01.2024 ,,Cu privire la aprobarea statelor de personal, premiului anual și salariilor de funcție ale angajaților instituțiilor medico-sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă, pentru anul 2024″

Proiectul deciziei nr.1/5 din 23.01.2024 ,,Cu privire la constatarea încetării de drept a raporturilor de muncă cu dna Aurica Cebotari în calitate de șefă a direcției generale asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.1/6 din 23.01.2024 ,,Cu privire la constatarea încetării de drept a raporturilor de muncă cu doamna Raisa Burduja, în calitate de șefă interimară a direcției generale educație a raionului Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.1/7 din 23.01.2024 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/14 din 30.09.2021 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a transmite unele drumuri publice locale în proprietatea statului”

Proiectul deciziei nr.1/8 din 23.01.2024 ,,Cu privire la acordul de dare în locațiune a unor spații, proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă”

Recommended Posts