Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 21 martie 2019

1.1. Cu privire la demisia din funcția de președinte al raionului Ștefan Vodă

1.2 Cu privire la alegerea în funcția de președinte al raionului Ștefan Vodă

1.3. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018

1.4. Cu privire la modificarea deciziei nr. 6.5 din 3.12.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019”

1.5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2019

1.6 Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a direcției finanțe a Consiliului raional Ștefan Vodă

1.7 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata premiului anual

1.8 Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul 2019

1.9. Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2019

1.10 Cu privire la modificarea deciziei nr. 10.9 din 22.11.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului raional „Pedagogul anului”

1.11 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.5 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de susținere a elevilor capabili de performanțe”

1.12 Cu privire la atribuirea statutului juridic de executor secundar de buget unor instituții de învățământ

1.13 Cu privire la reorganizara unor instituții de învățământ gimnazial din cadrul raionului Ștefan Vodă

1.14 Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport destinate transportului pentru elevi

1.15 Cu privire la reorganizarea Direcției asistență socială și protecția familiei

1.16 Cu privire la inițierea procedurii de delimitare și înregistratre a unui teren proprietate publică a raionului Ștefan Vodă

1.17 Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a sporului pentru performanță conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional

1.18 Cu privire la stabilirea gradului de calificare

1.19 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice

1.20 Cu privire la permiterea cumulării de funcții personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Ștefan Vodă

1.21 Cu privire la numire în funcție de manager al Centrului de asistență socială din s. Olănești

1.22 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova

1.23 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

1.24 Cu privire la modificarea deciziei nr. 5.2 din 3 iulie 2015 privind componența nominalpă a comisilor consultative de specialitate

1.25 Cu privire la instituirea Comisiei raionului Ștefan Vodă pentru protecția drepturilor omului

1.26 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2019

1.27 Cu privire la stabilirea premiului anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts