Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 19 septembrie 2019

4.1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 6.5 din 13.12.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019”

4.2. Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul  2019

4.3 Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2019

4.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervâ al bugetului raional pentru anul 2019

4.5 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.1 din 27 mai 2019 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2019”

4.6 Cu privire la pregătirea economiei și sferei sociale a raionului Ștefan Vodă pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020

4.7 Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ gimnazial din cadrul raionului Ștefan Vodă

4.8 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

4.9 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

4.10 Cu privire la casarea unor mijloace de transport

4.11 Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unor mijloace de transport

4.12 Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte din raionul Ștefan Vodă și filialele acestora, pentru anul de studii 2019-2020

4.13 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale RM

4.14 Cu priire la modificarea deciziei nr. 1.3 din 28.02.2008 cu privire la inființarea filialei școlii de arte „M. Bieșu” în s. Volintiri

4.15 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.19 din 21.03.2019 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice , pentru anul 2019

4.16 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 1.6 din 21.03.2019 „Cu privire la inițierea procedurii de delimitare și înregistrare a unui teren, proprietate publică a raionului Ștefan Vodă”

4.17 Cu privire la suspendarea din funcție a președintelui raionului

4.18 Cu privire la suspendarea din funcție a vicepreședintelui raionului

4.19. Cu privire la acordarea indemnizației unice

4.20 Cu privire la numirea în funcția de manager al Centrului de asistență specializată și plasament temporar „Încredere” din or. Ștefan Vodă

4.21 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

4.22 Cu privire la starea domeniului agrar din raionul Ștefan Vodă în rezultatul calamitășilor naturale din primăvara-vara anului 2019

 

 

 

 

Recommended Posts