Rapoarte de activitate a direcțiilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional pentru anul 2017

Nota informativă a președintelui raionului Ștefan Vodă pentru anul 2017

Raport analitic al activității ÎM Centrul stomatologic raional pe anul 2017

Raport cu privire la activitatea a DCGCD în anul 2017

Raport cu privire la activitatea IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă pentru anul 2017

Raport IMSP Spitalul raional pentru anul 2017

Raport de activitate al arhitectului -șef pentru anul 2017

Activitatea IMSP Centrul de sănătate Olănești pentru anul 2017

Raportul de activitate al Direcției economie și atragerea investițiilor pentru anul 2017

Raport de activitate al DCTST pentru anul 2017

Raport privind activitatea Direcţiei finanţe Ştefan Vodă în anul 2017

Raport de activitate al Direcției asistență socială și protecția familiei pentru anul 2017

Dare de seamă cu privire la activitatea Direcției Generale Educație pentru anul 2017

Rezultatele activității Direcției agricultură și alimentație în anul 2017

Raport al activitatii IP IASV pentru 2017

Recommended Posts