Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 17 mai 2018

2.1 Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului raional

2.2 Cu privire la modificarea deciziei 7.5 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe a. 2018”

2.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2018

2.4 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare internă a procesului de planificare a bugetului raional 2.5 Cu privire la aprobarea Acord de Finanțare

2.6 Cu privire la rezultatele activității Serviciului arhivă al raionului ȘV pentru anii 2015-2017

2.7. Cu privire la modificarea deciziei cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru a. 2018

2.8 Cu privire la modificarea deciziei CR „Cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului raional pentru cea mai bună pregătire către noul an de studii

2.9 Cu privire la anularea creanțelor și datoriilor creditare cu termen de achitare expirat al bugetului raional

2.10 Cu privire la numirea în funcția de șef al IMSP CS Ștefan Vodă

2.11 Cu privire la numirea în funcția de șef al IMSP CS Antonești

2.12 Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu de funcție personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare pentru anul 2018

2.13 Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare dintre raaionul Ștefan Vodă și județul Iași

2.14 Cu privire la acordul primirii în proprietatea publică a CR a anui bun imobil

2.15 Cu privire la examinarea Raportului privind rezultatele misiunii de inspecție a acordării ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului

2.16 Cu privire la delegarea unui reprezentant în Consiliului de Administrare a Zonei Umede Internaționale „Nistrul de Jos”

Recommended Posts