Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 14 septembrie 2017

4.1. Cu privire la modul de executare al deciziilor Consiliului raional

4.2. Cu priviire la activitatea IMSP „Spitalul raional Ștefan Vodă” și IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă” docx

4.3 Cu privire la pregătirea economiei și sferei sociale a raionului Ștefan Vodă pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018

4.5 Cu privire la modicicarea deciziei CR nr. 2.2 din 14.04.2017 „Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2017”

4.6 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2017

4.7 Cu privire la primirea în gestiunea CR a drumurilor publice locale (de interes raional)

4.8 Cu privire la reorganizarea IP LT „Ștefan Ciobanu” din s.Talmaza

4.9 Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de învățământ din raionul Ștefan Vodă pentru anul de studii 2017- 4.10 Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere

4.11 Cu privire la primirea în proprietate publică a CR a unui mijloc de transport destinat transportului elevilor

4.12 Cu priviere la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte și filialele acestora pentru anul de studii

4.13 Cu privire la modificarea unei deciziei

4.16 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate

4.17 Cu privire la numirea în funcție de director al școlii de arte „M. Bieșu”

4.18 Cu privire la numirea în funcția de șef al direcției agricultură și alimentație

4.19 Cu privire la demisia din funcția de șef al direcției asistență socială și protecția familiei

4.20 Cu privire la delegarea în deplasare de serviciu peste hotarele țării

4.21 Cu privire la premiere

Recommended Posts