Dispoziția președintelui raionului nr. 131-a din 21 septembrie 2017

 

Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare

a Consiliului raional Ştefan Vodă

În temeiul art.45 alin. (2), (3) și art. 54 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE:

  1. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă pentru data de 27 septembrie 2017, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ștefan Vodă,       etajul IV, cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/2 din 14.04.2017 “Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2017”.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

2) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/3 din 14 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2017.

Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri.

3) Cu privire la delegarea în deplasare de serviciu peste hotarele țării.

Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

  1. Prezenta dispoziţie se comunică:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Consilierilor raionali

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă.

 

 

 

        Preşedintele raionului                                              Nicolae MOLOZEA

 

Recommended Posts