Deciziile adoptate la ședința ordinară a Consiliului raional din 19 ianuarie 2023

Decizia nr.1/1 din 19.01.2023 ,,Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2023″

Decizia nr.1/2 din 19 .01.2023 ,,Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru anul 2023″

Decizia nr.1/3 din 19.01.2023 ,,Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietate a unor bunuri materiale”

Decizia nr.1/4 din 19.01.2023 ,,Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituției medico-sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă, pentru anul 2023″

Decizia nr.1/5 din 19.01.2023 ,,Cu privire la aprobarea în redacție nouă a regulamentului de funcționare al Direcției economice și atragerea investițiilor”

Decizia nr.1/6 din 19.01.2023 ,,Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de funcționare al Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri”

Decizia nr.1/7 din 19.01.2023 ,, Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023”

 

Recommended Posts