Consiliul raional Ştefan Vodă anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcţia cultură, tineret, sport şi turism (fpe)

În conformitate cu punctul 461 lit. a) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009, se anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist principal în domeniul biblioteconomiei și patrimoniului cultural imobil și imaterial  la Direcția cultură, tineret, sport și turism.

Actele necesare se vor depune până la data de 18 aprilie 2023, ora 17:00 la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul specialistului principal, sudiviziunea resurse umane (nr.304). Tel. 242-2-30-51.

Condiţiile de participare la concurs sunt expuse în avizul publicat în pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă: https://stefan-voda.md/directia-cultura-tineret-sport-si-turism-a-consiliului-raional-stefan-voda-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-domeniul-biblioteconomiei-si-patrimoniului/

Recommended Posts