Repartizarea fondului de rezervă a bugetului raional

Conform agendei de lucru, marți 21 martie 2023 a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional.

Membrii Comisiei au avut de examinat 110 dosare depuse de la începutul anului curent de către cetățenii raionului cu solicitarea ajutorului financiar. Din numărul total de cereri, susținere materială s-a hotărât a fi acordată pentru 74 persoane (suma propusă în dependență de gravitatea cazului). Refuzate au fost 34 cereri, 2 cereri s-a decis a fi redirecționate pentru examinare direcției generale asistență socială și protecție a familiei.

Propunerile Comisiei urmează a fi examinate la ședințele comisiilor consultative de specialitate și la ședința Consiliului raional din 30 martie curent.

Recommended Posts