Primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil în primăvara anului 2023

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), nr. 156-XVI din 6 iulie 2007, și în baza dispoziției șefului Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova, nr. 9 din 20  ianuarie 2023, anunțăm despre primirea cererilor motivate  din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil în perioada  01.02.2023 -31.03.23.

Încorporarea în seviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada 01.04.2023 – 31.05.2023.

Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal de cetățeanul care solicită înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil la adresa: or.Ștefan Vodă, str.Libertății, 1, et.III, bir. 302, 305, 309.  Depunerea de terțe persoane a cererii nu se admite.

Serviciul civil este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

Recommended Posts