Parlamentul RM a prelungit termenul-limită pentru exercitarea dreptului de a privatiza spațiul locativ până la 31 mai 2026

Spre atenția cetățenilor din orașul Ștefan Vodă, satele Olănești, Purcari, Viișoara și altor comunități din raion în teritoriul cărora există fond de locuințe de stat neprivatizat! În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (3) al Legii nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, persoanele care locuiesc în locuinţe pasibile de privatizare conform Legii privatizării […]

Citeste mai departe

Consiliul raional Ștefan Vodă prelungește concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție (fpe) de specialist principal în cadrul Direcției economie și atragerea investițiilor

În baza Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public precum și conform prevederilor pct. 46 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs apropat prin HG nr. 201 din 11.03.2009, se prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe) de specialist principal în cadrul Direcţiei economie […]

Citeste mai departe

ANUNŢ DE PARTICIPARE la concursul privind împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele de stat

Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne anunță despre desfășurarea concursului privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat în cantitate de 22956,723 tone, în vederea împrospătării cu decalaj în timp conform prevederilor Dispoziţiei ARM nr. 10 din 01.03.2024. Pentru participare la concurs, sunt invitați agenți economici autohtoni, solicitanți ai grâului alimentar din […]

Citeste mai departe

Consiliul raional Ştefan Vodă anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcţia cultură, tineret, sport şi turism (fpe)

În conformitate cu punctul 461 lit. a) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009, se anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist principal în domeniul biblioteconomiei și patrimoniului cultural imobil și imaterial la Direcția cultură, tineret, sport și turism. Actele necesare […]

Citeste mai departe