Consiliul raional Ştefan Vodă anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcţia cultură, tineret, sport şi turism (fpe)

În conformitate cu punctul 461 lit. a) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009, se anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist principal în domeniul biblioteconomiei și patrimoniului cultural imobil și imaterial la Direcția cultură, tineret, sport și turism. Actele necesare […]

Citeste mai departe

ATENȚIE CONCURS!

Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante anunță lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor vacante de: specialist principal în direcția administrație publică, Aparatul președintelui raionului 1.      Ceban Victoria specialist superior, direcția cultură, tineret, sport și turism 1.   Puiu Anișoara Proba scrisă se va desfășura la data de 18.04.2023, ora […]

Citeste mai departe

Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef al Serviciului investiții și dezvoltare comunitară

În conformitate cu punctul 46 lit. a) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11.03.2009, se anunţă prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef al serviciului investiții și dezvoltare comunitară din cadrul Direcției economie și atragerea investițiilor până la data […]

Citeste mai departe

Consiliul raional Ştefan Vodă, anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Direcţia cultură, tineret, sport şi turism (fpe)

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante. Scopul general al funcţiei: Asigurarea respectării şi aplicării legislaţiei în domeniul protecţiei patrimoniului cultural, material şi imaterial în cadrul raionului. Sarcini de bază: – […]

Citeste mai departe