Cooperarea intercomunală premisă pentru dezvoltarea sustenabilă a raionului Ștefan Vodă

Dezvoltarea sustenabilă a unui raion poate fi promovată eficient prin cooperarea intercomunitară. Această colaborare poate implica schimbul de cunoștințe, resurse și bune practici între comunități în vederea identificării și implementării unor soluții sustenabile. Proiectele comune, cum ar fi inițiativele ecologice, gestionarea eficientă a resurselor sau dezvoltarea infrastructurii, pot aduce rezultate pe termen lung care pot beneficia mai multe comunități în mod simultan contribuind la creșterea calității vieții în întregul raion.

În acest scop, la inițiativa dnei Olga Luchian, președintele raionului, la data de 24 ianuarie curent, primarii localităților și șefii  subdiviziunilor Consiliului raional, au fost invitați la atelierul de lucru Cooperarea intercomunală premisă pentru dezvoltarea sustenabilă a raionului Ștefan Vodă, cu participarea în calitate de formatori a dnei Larisa Voloh, deputată în Parlamentul RM; dlui Veaceslav Bulat, Manager de proiect, Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie; Sergiu Pleșca, Ofițer de proiect, Dezvoltarea serviciilor publice, Programul EU4Moldova și Maria Neagu, Atasat pe cooperare, Ambasada Franței în Republica Moldova.

În cadrul întrunirii au fost prezentate următorale:

  • dna Larisa Voloh s-a referit la cadrul normativ privind constituirea și funcționarea instrumentelor de cooperare intercomunală în Republica Moldova;
  • Inițierea cooperării intercomunale, Acordul de asociere, crearea Consiliilor Intercomunale și Program de organizare și dezvoltarea în comun a serviciilor publice comunale în prezentarea dlui Veaceslav Bulat;
  • dl Sergiu Pleșca a venit cu detalii privind referitor la Regiunile-cheie, Dezvoltarea organizațională și managementul serviciului public intercomunal. Totodată, s-a referit la procesul de identificare a operatorului de prestare a serviciului public intercomunal, inclusiv la asistență operatorilor regionali de servicii publice în dezvoltarea instituțională, financiară și operațională;
  • dna Maria Neagu s-a referit la Cooperarea intercomunitară-modalitate importantă de a face faţă situației complicate a serviciilor publice la nivel local în contextul unei fragmentării administrativ–teritoriale. Modelul francez privind intercomunalitatea și practicile de succes.

Cei prezenți și-au exprimat părerile referitor la subiectele discutate, având posibilitatea să primească răspunsuri relevante la întrebările apărute.

Recommended Posts