Seminar cu specialiștii pentru reglementarea proprietății funciare din primării

Astăzi, 30 noembrie 2023, Serviciu relații funciare și cadastru, Consiliul raional Ștefan Vodă, a desfășurat seminarul de instruire a specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din  cadrul primăriilor.

La întrunire au fost invitați specialiștii din teritoriu, vicepreședinta raionului, Valentina Barbei, șefa Direcției agricultură și alimentație, Diana Rusu și specialiștii direcției.

Pe ordinea de zi a fost subiectul privind mersul lucrărilor de delimitare în cele 15 primării selectate în cadrul Proiectului Evaluare funciară. Menționăm că, la moment se desfășoară lucrările de delimitare selectivă după necesitate în aceste primării. Pentru efectuarea lucrărilor similare, opt primării, din motive necunoscute, nu au fost selectate la licitațiile organizate de către Agenția Servicii Publice și la moment nu se știe când for demara lucrările de delimitare în localitățile date.

Totodată, la specialiștilor li s-au adus la cunoștință modificările legislative în domeniul funciar.

La finele lucrărilor seminarului, a fost repartizat graficul prezentărilor dărilor de seamă funciară pe fiecare primărie.

                                                           Alexei Jitaru, șef interimar, Serviciul releții funciare și cadastru

 

 

 

 

 

Recommended Posts