Proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 28 iunie 2023 prezentate pentru consultări publice

Aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă prezintă pentru consultări publice proiectele de decizii care urmează a fi examinate la ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă pentru data de 28 iunie 2023, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or. Ștefan Vodă.

Propunerile referitor la proiectele de decizii supuse consultărilor publice le puteți expedia până la data de 26 iunie 2023, ora 09:00, la adresa de email: dapstvoda@gmail.com

Părțile  interesate sunt așteptate cu propuneri și sugestii cu privire la proiectele de decizii propuse:

Proiectul deciziei nr.4/1 din 28.06.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023”

Proiectul decizie nr.4/2 din 28.06.2023 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2023″

Proiectul deciziei nr.4/3 din 28.06.2023 ,,Cu privire la radierea Instituției Publice Școala auxiliară internat din satul Popeasca din Registrul de Stat al persoanelor juridice”

Proiectul deciziei nr.4/4 din 28.06.2023 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Județul Arad din România”

Proiectul deciziei nr.4/5 din 28.06.2023 ,,Cu privire la aprobarea unui Acord – Cadru de Finanțare”

Proiectul deciziei nr.4/6 din 28.06.2023 ,,Cu privire la primirea unor cheltuieli capitale la bilanțul contabil al Consiliului raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.4/7 ,,Cu privire la acordul de transmitere a unui bun imobil”

Proiectul deciziei nr.4/8 din 28.06.2023 ,,Cu privire la schimbarea destinației unor bunuri imobile”

Proiectul deciziei nr.4/9 din 28.06.2023 ,,Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat”

Recommended Posts