ATENȚIE CONCURS!

Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante comunică despre admiterea la proba scrisă pentru ocuparea funcției de:

  • specialist principal în domeniul biblioteconomiei și patrimoniului cultural imobil și imaterial, Direcția cultură, tineret, sport și turism

a dnei Musteață Galina

Proba scrisă se va desfășura la data de 28.06.2023, ora 14:00

Sala de ședințe, etajul 4, Consiliul raional Ștefan Vodă, str.Libertății nr.1, or.Ștefan Vodă

Telefon de contact: 024223051

Recommended Posts