Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința extraordinară din 8 mai 2020

2.1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019

2.2 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.1 din 24.01.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2020”

2.3 Cu privire la corelarea bugetului pe a. 2020

2.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2020

2.5 Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru anul 2020

2.6 Cu privire la instituirea și funcționarea Serviciului de alimentare socială

2.7 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.5 din 09.06.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de susținere a elevilor capabili de performanță”

2.8 Cu privire la demisia din funcția de șef al direcției agricultură și alimentație

2.9 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Ștefan Vodă în instanță de judecată

2.10 Cu privire la modificarea deciziei nr. 6.3 din 26.11.2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ștefan Vodă

2.11 Cu privire la executarea atribuțiilor de serviciu în lipsa secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă

2.12 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova și în serviciul civil, primăvara-vara 2020

2.13 Cu privire la situația epidemiologică prin COVID- 19 în raionul Ștefan Vodă

Recommended Posts