Gest de recunoștință

Astăzi, 04 aprilie 2023, în incinta Școlii de Arte ,,Maria Bieșu” reprezentanții Organizației Catolic Relief Services, Cristina Berdos și Ion Borfotin s-au întâlnit cu conducerea raionului și famiile gazde ale refugiaților ucraineni în scopul de a aduce mulțumiri în numele organizațiilor Catolic Relief Services și Caritas Moldova pentru implicare activă în ajutorarea cetățenilor ucraineni fugiți din calea războiului.
✔ ,,Am organizat această întrunire în primul rând pentru a mulțumi tuturor familiilor gazdă care au avut curajul și puterea pentru a primii familiile de refugiați din Ucraina în caselel lor, au dorit să participe în Programul nostru, fiind cu inima deschisă… În afară de aceasta dorim să mulțumim autorităților publice care ne-au ascultat, ne-au primit în localitate, ne-au asistat și ne-au oferit suportul necesar„, a precizat dna Berdos.
✔ Președintele raionului, Vasile Maxim, a salutat oaspeții, familiile gazdă și persoanele refugiate prezente în sală, reiterând că autoritățile publice locale atât de nivelul I, cât și cele nivelul II, dar și cetățenii raionului, s-au implicat activ din prima zi de declanșare a războiului pentru a ajuta refugiații din Ucraina: ,,…cu suportul autorităților publice centrale, la punctul de trecere Palanca a fost creat Centrul de plasament temporar; pentru o mai bună dirijare a fluxului de refugiați, a fost creată gara provizorie; în s.Popeasca s-a creat centrul de plasament cu o capacitate de 120 locuri. Au fost activizate toate serviciile din teritoriu. În această perioadă, ajutor considerabil am avut și din partea organizațiilor internaționale. Pe această cale, vreau să aduc mulțumiri tuturor celor implicați în dirijarea fluxului de refugiați: autorităților publice locale, serviciilor desconcentrate din teritoriu, subdiviziunilor Consiliului raional, donatorilor, asociațiilor obștești, organizațiilor internaționale, nu în ultimul rând cetățenilor raionului Ștefan Vodă, familiilor-gazdă pentru consolidarea eforturilor acordat persoanelor refugiate din Ucraina„.
În numele organizațiilor Catolic Relief Services și Caritas Moldova, familiilor gazde au fost înmânate scrisori de mulțumire.

Recommended Posts