Deciziile adoptate la ședința ordinară a Consiliului raional din 30 martie 2023

Decizia nr.2/1 din 30.03.2023 ,,Cu privire la modul de executare al deciziilor Consiliului raional”

Decizia nr.2/2 din 30.03.2023 ,,Cu privire la activitatea unor servicii publice din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru perioada anului 2022″

Decizia nr.2/3 din 30.03.2023 ,, Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2022″

Decizia nr.2/4 din 30.03.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023”

Decizia nr.2/5 din 30.03.2023 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2023″

Decizia nr.2/6 din 30.03.2023 ,,Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2023″

Decizia nr.2/7 din 30.03.2023 ,,Cu privire la instituirea comisiei teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2024″

Decizia nr.2/8 din 30.03.2023 ,, Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), primăvara – vara 2023 a recruţilor născuţi în anii 1996 -2005 /I jumătate/”

Decizia nr.2/9 din 30.03.2023 ,,Cu privire la aprobarea organigramei IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă”

Decizia nr.2/10 din 30.03.2023 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă, pentru anii 2023 – 2028″

Decizia nr.2/11 din 30.03.2023 ,,Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Întreprinderii Municipale Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă”

Decizia nr.2/12 din 30.03.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/10 din 20.11.2020 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea publică a Consiliului raional Ștefan Vodă în proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale din cadrul raionului”

Decizia nr.2/13 din 30.03.2023 ,,Cu privire la casarea unui mijloc de transport”

Decizia nr.2/14 din 30.03.2023 ,,Cu privire la casarea unor mijloace fixe”

Decizia nr.2/15 din 30.03.2023 ,,Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ştefan Vodă pentru anul 2023″

Decizia nr.2/16 din 30.03.2023 ,,Cu privire la stabilirea gradului de calificare unor funcționari publici”

Decizia nr.2/17 din 30.03.2023 ,,Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Ştefan Vodă în instanţa de judecată”

Decizia nr.2/18 din 30.03.2023 ,,Cu privire la examinarea notificărilor Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat”

Decizia nr.2/19 ,,Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe”

Recommended Posts