Deciziile Consiliului raional aprobate la ședința din 9 decembrie 2015

 7.1 Cu privire la executarea bugetului pe 9 luni
7.2 Cu privire la modificarea deciziei nr.3.3 din 30.04.2015
7.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2015
7.4 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016
7.5 Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru funcțiile publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă
7.6 Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină a Consiliului raional Ștefan Vodă
7.7 Cu privire la aprobarea Consiliului de administrație al IP „Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă
7.8 Cu privirela stabilirea plății pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sau desființare
7.9 Cu privire la casarea literaturii din fondurile de bibliotecă al unor instituții de învățământ din raion
7.10 Cu privire la expunerea unui spațiu pentru locațiune prin licitație publică
7.11 Cu privire la organizarea și efectuarea evidenței militare a tinerilor de sex masculin cu anul nașterii 2000
7.12 Cu privire la modicifcarea deciziei nr. 6.11 din 17.09.2015
7.13 Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe
7.14 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru anul 2016
7.15 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru semestru I al anului 2016 7.16 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Consiliului raional

Recommended Posts