Contribuabilii instruiți de colaboratorii IFS și CTAS

La data de 15 ianuarie 2016, colaboratorii IFS pe raionul Ștefan Vodă de comun cu reprezentanții Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Ștefan Vodă, au desfăşurat, în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă, un seminar cu contribuabilii din raza de deservire în cadrul căruia s-au pus în discuție mai multe chestiuni importante.

  1. Modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în a. 2016, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.180 din 12 octombrie 2015. Referitor la acest ordin au fost reprezentate exemple practice de selectare a codului IBAN cu întocmirea modelului ordinului de plată.
  2. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 110 din 28.07.2015, prin care a fost aprobat Formularul-tip forma IVAO 15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională”. Prezentul ordin a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Tot de la această dată s-a abrogat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 16 din 11.02.2013, prin care a fost aprobat vechiul formular IVAO.
  3. Liberalizarea procesului de imprimare de sine stătător a formularelor de documente primare. Respectiv din 01.01.2016 se facilitează și procedura de imprimare de sine stătător a formularelor tipizate de documente primare cu regim special „Factură fiscală” și „Factură”. Contribuabilii au fost informați despre posibilitatea de a comanda on-line diapazon de serii și numere ce le permite să economisească resurse financiare și timp în cadrul asigurării cu formulare necesare, acestea urmând a fi imprimate de sine stătător.

Pentru a beneficia de avantajele oferite de complexul de servicii electronice fiscale, elaborate și implementate de Serviciul Fiscal de Stat în interesul contribuabililor, urmează a fi întreprinse următoarele:

– obținerea semnăturii electronice/mobile în unul din centrele de certificare acreditate în Republica Moldova (Orange, Moldcell, Centrul de telecomunicații speciale);

– conectarea la serviciile fiscale electronice.

De către specialiştii principali ai direcţiei venituri DG CTAS Ştefan Vodă au fost redate participanților la seminar următoarele subiecte: aplicarea bugetului provizoriu, începând cu 01.01.2016 şi până la adoptarea Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016; mărimea salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2016; corectarea erorilor BASS şi REV-5, aplicarea corectă a codurilor respective la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate REV-5.

Pentru informații suplimentare puteți apela la tel. 0242-93-509, 0242-2-28-35.

Nicolae DAMIAN, șef al IFS pe raionuDSC00185l Ștefan Vodă

Recommended Posts