Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 13 decembrie 2018

6.1. Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului raional

6.2 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018

6.3 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3.3 din 19.07.2018 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2018”

 6.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2018

6.5 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019

 6.6. Cu privire la demisia din funcție 

6.7 Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului la funcția vacantă de manager al centrelor de asistență socială 

6.8 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimațiilor pentru victimile reabilitate ale represiilor politice

6.9 Cu privire la transmiterea unui bun proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă

6.10 Cu privire la abrogarea unei decizii 

6.11 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anul 2019

6.12 Cuprivire la casarea unor mijloace fixe

6.13 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi din proprietatea publică a statului a unor bunuri 

6.14 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionalșe ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă  

6.15 Cu privire la premiere 

6.16 Cu privire la suspendarea din funcție 

 

 

Recommended Posts