Ședința Consiliului raional Ștefan Vodă din 14.12.2017

7.1 Cu privire la modul de executare al deciziilor Consiliului raional

7.2 Cu privire la modificarea bugetului

7.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2017

 

7.4 Cu privire la executarea bugetului rainal 9 luni ale anului 2017

7.5 Cu privire la aprob area bugetului pentru anul 2018

7.6 Cu privire la modificarea programului rutier de4 reparație și întreținere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru 2017

7.7 Transferul Oficiului Medicilor de Familie din satele  Tudora și Palanca

7.8 Cu privire la primirea unor bunuri în proprietatea publică a Consiliului raional Ștefan Vodă

7.9 Cu privire la delimitarea terenului proprietate publică a raionului Ștefan Vodă

7.10 Cu privire la organizarea și efectuarea evidenței militare

7.11 Cu privire la programarea concediilor anuale ale conducătorilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru anul 2018

7.12 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă

7.13 Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru semestrul 1

7.14 Cu privire la premiere

Recommended Posts