Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 2 martie 2017

1.1 Cu privire la activitatea unor servicii publice din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentu anul 2016

1.2 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016

Anexa nr. 1 la decizia 1.2

Anexa nr.1-a la decizia 1.2

Anexa nr. 2 la decizia 1.2

Anexa nr. 3 la decizia 1.2

1.3 Cu privire la modificarea deciziei nr. 5.5 din 15.12.2016

1.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional

1.5 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017

1.6 Cu privire la demisia din funcția de șef al direcției agricultură și alimentație

1.7 Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului la funcția de șef al IMSP „Centrul de sănătate din s. Crocmaz”

1.8 Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare și gradelor de calificare unor funcționari publici

1.9 Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Ștefan Vodă

1.10 Cu privire la semnarea unui Acord de parteneriat

1.11 Cu privire la instituirea Serviciului social „Echipa mobilă” pentru persoane cu dizabilități

1.12 Cu privire la aprobarea Regulamentului DASPF

1.13 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorpărării în rândurile Forțelor Armate

1.14 Cu privire la stabilirea premiului anual

1.15 Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului la funcția de director al școlii de arte „M. Bieșu”

Recommended Posts