DISPOZIŢIE nr. 59-a din 07 aprilie 2017 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional Ştefan Vodă

În temeiul art. 45 alin. (2)-(3), art. 54 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE:

  1. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă pentru data de 14 aprilie 2017, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a Consiliului raional, et.IV, cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/5 din 15 decembrie 2016 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017”.

         Raportor: Ina Caliman, şef direcţie finanţe.

2) Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2017.

         Raportor: Ina Caliman, şef direcţie finanţe.

3) Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2017.

         Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri.

4) Cu privire la aprobare statelor de personal al instituțiilor – medico sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă.

         Raportori: Vasile Plămădeală, director, IMSP spitalul raional Ștefan Vodă;

Mariana Haret, șef, IMSP centrul de sănătate Ștefan Vodă;

Ion Țîbîrnac, șef, IMSP centrul de sănătate Talmaza;

Matrona Arșer, șef, IMSP centrul de sănătate Olănești;

Ivana Sîrbu, șef, IMSP centrul de sănătate Antonești;

Ion Babei, șef, IMSP centrul de sănătate Crocmaz;

Irina Caraman, șef, ÎM Centrul stomatologic Ștefan Vodă.

5) Cu privire la stabilirea suplimentului la salariul de funcție pentru performanțe profesionale individuale în muncă, personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice din                    raionul Ștefan Vodă

         Raportor: Vasile Gherman, vicepreședintele raionului.

6) Cu privire la confirmarea premiilor acordate prin dispozițiile președintelui raionului unor funcționari de demnitate publică.

        Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

  1. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Consilierilor raionali

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă.

 

     Preşedintele raionului                                                                    Nicolae Molozea

 

Recommended Posts