Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 18 august 2016

3.1 Cu privire la modul de executare al deciziiilor Consiliului raional

3.2 Cu privire la modificarea deciziei nr. 7.4 din 09.12.2015

3.3. Cu privire la corelarea bugetului pentru anul 2016

3.4 Cu privire laalocarea mijloacelor din fondul de rezerva a bugetului raional pentru anul 20163.10 Cu privire la reorganizarea Liceului Teoretic „E. Malcoci” din s. Crocmaz

3.5 Cu privire la pregătirea economiei și sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de toamnă -iarnă 2016-2017

3.6 Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte pentru anul de studii 2016-2017

3.7. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale institu’iilor medico-sanitare publice pentru semestrul II al a. 2016

3.8.Cu privire la aprobarea Raportului de Analiză tehnico-economică și conceptul de reabilitare în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă

3.9 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate3.10 Cu privire la reorganizarea Liceului Teoretic „E. Malcoci” din s. Crocmaz

3.10 Cu privire la reorganizarea Liceului Teoretic „E. Malcoci” din s. Crocmaz

3.11 Cu privire la atribuirea statutului juridic de executor secundar de buget unei instituții de învățământ

3.12 Cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2016-2017

3.13 Cu privire la stabilirea stabilirea indemnizației de conducere

3.14 Cu privirea la demisie dlui A. Barcari

3.15 Cu privire la demisie dnei A. Țurcan

3.16 Cu privire la abrogarea deciziei

3.17 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

3.18 Cu privire la propunerea candidaților în componența CEC de nivelul doi

3.19 Cu privire la suplementul la salariu de funcție personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice

 

Recommended Posts