Rapoarte

Rapoartele direcțiilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional privind activitatea desfășurată în anul 2018

Raport de activitate Direcției asistență socială și protecția familiei

Raportul Direcției agricultură și alimentație

Raport privind activitatea ÎM „Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă”

Raport analitic al activitatii IMSP CS Crocmaz în anul 2018

Activitatea CTAS 2018

Raportul de activitate a DCGCD pe 2018

Raport analitic al activității IMSP Centrul de sănătate Antonești pentru anii 2017-2018

Raportul de activitate al Direcției economie și atragerea investițiilor pentru anul 2018

Raport de activitate IP Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă

Raport analitic al activității IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă

Raport cu privire la activitatea DGE pentru anul 2018

Raport cu privire la activitate a IMSP CS Olănești pentru anul 2018

Raportul textual de activitate a DCTST pe anul 2018