Deciziile Consiliului Raional

Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința extraordinară din 24 ianuarie 2020

1.1. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020

1.2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2020

1.3 Cu privire la modificarea deciziei nr. 7.12 din 09.12.2019 „Cu privire la reorganizarea direcției învățământ Ștefan Vodă”

1.4 Cu privire la modificare deciziei nr. 1.6. din 02.02.2012 „Cu privire la constituirea Consiliului de administrație al IP IA SV”

1.5 Cu privire la stabilirea gradului de calificare

1.6 Cu privire la aprobarea statelor de personal IMSP

1.7 Cu privire la numirea în funcția de șef al direcției economie și atragerea investițiilor