Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința din 19 decembrie 2019

7.1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2019

7.2 Cu privire la modificarea deciziei CR nr. 4.2 din 19.09.2019 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2019”

7.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2019

7.4 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în prima lectură

7.5 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în a doua lectură

7.6 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4.18 din 27.09.2018

7.7 Cu privire la modificarea deciziei nr. 6.2 din 26.11.2019 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale CR”

7.8 Cu privire la modificarea deciziei nr. 6.3 din 26.11.2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor de specialitate ale CR”

7.9 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii din subordinea CR pentru anul 2020

7.10 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă

7.11 Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru funcțiile publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă

7.12 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.14 din 29.05.2008 „Cu privire la stimularea a persoanelor fizice și juridice pentru merite deosebite în activitatea social-economică a raionului ȘV”

7.13 Cu privire la organizarea și efectuarea evidenței militare a tinerilor de sex masculin cu anul nnașterii 2004

 

 

Recommended Posts