Repartizarea fondului de rezervă a bugetului raional

Conform agendei de lucru, joi 21 septembrie 2023, a avut loc ședința Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional. Membrii Comisiei au avut de examinat 85 dosare depuse de către cetățenii raionului cu solicitarea ajutorului financiar. Din numărul total de cereri, susținere materială s-a hotărât a […]

Citeste mai departe

Membrii Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă s-au convocat în ședință

Astăzi, 20 septembrie 2023, a avut loc ședința Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă. Subiectul de bază discutat a fost cu privire la examinarea demersului Consiliului local Tudora, prin care s-a solicitat alocarea mijloacelor financiare pentru soluționarea urmărilor consecințelor calamităților naturale (ploi torențiale) din 31.08.2023. Au fost discutate măsurile de prevenire a intoxicațiilor […]

Citeste mai departe

Vizita de lucru a Secretarei de Stat a MAI, Jana Costachi,

Conform orarului vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului RM, astăzi, 14 septembrie 2023, Secretara de Stat a Ministerului Afacerilor Interne, Jana Costachi, a efectuat o vizită de lucru în orașul Ștefan Vodă. În cadrul vizitei, a avut loc ședința cu participarea reprezentantului Guvernului în teritoriu, conducerii raionului, primarilor, șefilor serviciilor desconcentrate și subdiviziunilor Consiliului raional. […]

Citeste mai departe

Astăzi a avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional

Conform dispoziției președintelui raionului nr.85-a din 28 iulie 2023, astăzi (04.08.2023) a avut loc sedința extraordinară a Consiliului raional condusă de către Nicolae Orlov (fracțiunea PSRM). Conform ordinii de zi aprobate, în discuție au fost puse 7 chestiuni, dezbătute anterior în comisiile de specialitate și un subiect suplimentar: 1) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului […]

Citeste mai departe

Campania de informare „Cunoaște dreptul tău electoral”

La 20 iulie curent, în cadrul Campaniei de informare „Cunoaște dreptul tău electoral” membra Comisie Electorale Centrale, Tatiana Barburoș, a informat primarii, secretarii consiliilor locale și funcționarii publici din raion despre noile prevederi din legislația electorală și cea conexă. Subiectele discutate au ținut de etapele reformei electorale și principalele modificări aplicate deja sau care urmează […]

Citeste mai departe